Category Archives: Søknadsfrist

Søknadsfrist

Minner om at søknadsfristen for barnehageplasser 1. mars hvert år. Søknader skal sendes via Eidsvoll Kommune sitt elektroniske skjema. Søknadsskjemaer finner du her: https://eidsvoll.ist-asp.com/NO00237-pub/login.htm
Les mer