Betalingsreglement

Betalingsreglement
fra 1. januar 2019

 

 

BETALINGSREGLEMENT KAN ENDRES I LØPET AV OPPTAKSPERIODEN.

Innkreving av betaling skjer ved Allsidig Økonomi.
Mailadressene oppgis til regnskapskontoret, som sender faktura med faktureringsnummer direkte til dere på mail.  Hvis dere ønsker at en bestemt mailadresse skal benyttes, vennligst si fra til styrer.
Det betales for elleve måneder i året, dvs at juli er betalingsfri måned.

Betaling for barnehageplassen

 • 100% plass
  • Kr. 3040,- pr. mnd. (+ kostpenger kr. 120,-)
 • Deltidsplass, eksvis 50% plass
  • Kr. 1520,- pr. mnd. (+ kostpenger kr. 60,- og adm.gebyr kr. 100,-)
 • Søskenpris ved to barn i 100% plass pr. mnd.
  • Barn 1: Kr. 3040,- (+ kostpenger kr. 120,-)
  • Barn 2: Kr. 2128,- (+ kostpenger kr. 120,-)
  • Søskenpris for to barn til sammen pr. mnd.:                            Kr. 5168,- (+240)

 

Ytterligere forklaring

Betaling for mat pr. mnd.

 • 100% plass kr. 120,-.
 • 50% plass (og mindre) kr. 60,-.
 • Administrasjonsgebyr kr. 100,- pr. mnd. på deltidsplasser

Søskenmoderasjon

30% for barn nr.2 og 50% for barn nr. 3, og for eventuelle søsken videre. Sentrale myndigheter har utarbeidet retningslinjer for hva som skal defineres som søsken. Søskenmoderasjon gjelder selv om søsken har plass i forskjellige barnehager i Eidsvoll.

Ekstradager

For barn som har deltidsplass, kan ekstradager kjøpes når andre barn har fri. Ekstradager koster kr. 250,- pr. gang, og betales måneden etter ved faktura.

Betaling av barnehageplass

Plassen skal betales innen den 10. hver måned. Ved forsinket betaling påløper renter og purregebyr. Hvis ikke betaling har funnet sted inneværende måned, påberegenes 5% rente.

Oppsigelse av plass

Manglende betaling kan etter to purringer føre til oppsigelse av plassen. Betaling må være ajóur pr. 1. juli hvert år.

Plass i barnehagen kan gjensidig sies opp med to måneds skriftlig varsel - regnet fra den første i måneden etter. Dersom plassen sies opp etter 1. april i vårhalvåret, må plassen betales ut barnehageåret (til og med juni).

Comments are closed.