Om oss

Om Ladderud Barnehage

IMG_1584 kopi

Ladderud Barnehage AS ligger på et gammelt gårdstun opprinnelige fra 1842, barnehagen eies og drives av Astrid Ladderud som er barnehagelærer og teaterpedagog. Vi vil fra høsten ha 3 pedagoger på avdelingen, i tillegg til styrer og styrerassistent. Forøvrig er det ansatte på avdelingen som har lang erfaring som barne- og ungdomsarbeider og barnepleier med dans og ballettbakgrunn.

Barnehagen åpnet 29. juli 2002 i nye lokaler inne i "skallet" av den gamle låven, henholdvis fra 1930 og fjøset fra 1938. Barnehagens romløsning er slik at vi kan "lese" gårdshistorien. Garderoben er på samme sted som den tidligere fjøsgangen, barnehagens hovedrom er i låvegolvet, det er møterom i grisehuset, grupperom i stallen og på fjøsloftet.

IMG_1585

Barnehagens visjon

Skape varme relasjoner til hvert barn, samt ta barnas interesser og lek på alvor .

Vi vil respektere barns lek, og gi dem anledning til å fordype seg i leken. Vi skal forberede barn på det som skal skje slik at de føler seg delaktig, og kan påvirke. Vi skal lytte til det barn har å si. Vi skal være opptatt av å gjøre oss kjent med barnas individuelle behov og utviklingsbehov. Vi skal holde avtaler med barna som er inngått. Vi skal la barna delta, å hjelpe til, fordi det gir selvtillit. Ved å "lese leken" blir vi bedre til å tilpasse oss samspill og aktiviteter, så vi engasjerer oss på deres premisser. Vi skal hjelpe barn å utvikle vennskap. Barn skal bli møtt med anerkjennende kommunikasjon.

Vi ønsker at barna skal bli møtt av lekne voksne, som kan delta i leken på barnas premisser. Vi ønsker at barna skal bli møtt av engasjerte voksne.

IMG_0426

Grupper

 • Vi har samlingstunder daglig, der barna blir delt inn i grupper etter alder. Her synger vi, har organisert lek, teateropplegg/drama, øver begreper og tar opp ulike temaer.Vårt eget lesetreningsopplegg, fra "Bokstav til ord er en lek", benyttes sammen med 4-5 åringene fra nyttår og fram til sommerferien ukentlig.
  Dette er teaterpedagogisk tilnærming.
 • Dans og balettgruppe ukentlig,
 • Språkopplæring for minoritetspråklige,
 • Femårsklubb. Vi har begrepstrening, arbeidsark, bokstav- og tallek, motoriske aktiviteter, turer og matlagning. vi legger vekt på demoraktiske spilleregler. På slutten av året får barna en egen turmedalje.
 • Andre gruppeinndelinger,

IMG_0438

Organisering

Ledende for arbeidet er Barnehageloven og Rammeplan for barnehager.
Rammeplanen er delt inn i 7 fagområder. Dette er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

I løpet av året er vi innom alle fagområdene. Ofte arbeider vi på en slik måte at flere fagområder blir integrert på en gang. Opplegg og organisering synliggjøres i barnehagens årsplan. Årsplanen blir spesifisert i månedsplaner og ukesplaner.

Vi har både små og store barn på en stor avdeling. Dette betyr at søsken får mulighet til å være sammen. Men for å ta hensyn til ulike aldersbehov, oppholder de større barna seg i grupperommene på fjøsloft og i stall i de mer hektiske periodene på dagen.

Nyttig å vite

 • Ukentlige bakedager
 • Realfagsatsing
 • Turer hver uke
 • Teater og drama som formidlingsform
 • Tilbud om skapende aktiviteter ukentlig
 • Ute i all slags vær
 • Barna deles inn i grupper etter alder, type aktivitet og vennskapsrelasjoner
 • Søsken kan være sammen på avdelingen
 • Vi lar barna få hjelpe til
 • Vi vil at alle skal få utvikle vennskap
 • Vi vil at barn skal lære å ta hensyn til hverandre
 • Vi har inntil 4 foreldrekaffer i året vi inviterer til
 • Vi inviterer gjerne andre barnehagegrupper til oss
 • Vi snakker med barna om at gjenbruk er bra, fordi det sparer miljøet
 • Vi vil at voksne skal stimulere leken, direkte eller indirekte, på barns premisser
 • Vil vil lære barna å samarbeide
 • Vi ønsker både å ha en planlagt og en fleksibel innstilling til det vi gjør
 • Vi håper du deler med oss hva som er viktig for ditt barn