Betalingsreglement

LADDERUD BARNEHAGE

Betalingsreglement fra 1. januar 2023

 

 

BETALINGSREGLEMENT KAN ENDRES I LØPET AV OPPTAKSPERIODEN.

Innkreving av betaling skjer ved Allsidig Økonomi. 

Mailadressene oppgis til regnskapskontoret, som sender faktura med faktureringsnummer direkte til dere på mail.  Hvis dere ønsker at en bestemt mailadresse skal benyttes,

vennligst si fra til styrer. 

Det betales for elleve måneder i året, dvs at juli er betalingsfri måned.

 

BETALING FOR BARNEHAGEPLASSEN:

 

  • 100% plass, kr.3000,- pr.mnd. (+ kostpenger kr. 150)  = kr.3150 -.

 

  • Deltidsplass

 

  • F eks. 50% plass, 1500- pr. mnd. (+kostpenger kr.75,- og admgeb kr.100)

             = kr. 1675,-.

 

  • Søskenpris ved to barn i 100 % plass pr. mnd.:

Barn 1: kr.3000- (+ kr.150,-) = 3150,-

Barn 2. kr. 2100,- (+ kostpenger kr. 150) = kr. 2250,-

 

Søskenpris for to barn til sammen pr. mnd. = kr. 5400,-.

 

 

Ytterligere forklaring:

BETALING FOR MAT PR. MND:

  • 100 % plass kr. 150,-
  • 50 % plass (og mindre) kr. 75,-.
  • Administrasjonsgebyr kr. 100,- pr. mnd på deltidsplasser

 

 

SØSKENMODERASJON: 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3, og for eventuelle søsken videre.  Sentrale myndigheter har utarbeidet retningslinjer for hva som skal defineres som søsken.  Søskenmoderasjon gjelder selv om søsken har plass i forskjellige barnehager i Eidsvoll.

 

EKSTRADAGER: For barn som har deltidsplass, kan ekstradager kjøpes når andre barn har fri.  Ekstradager koster kr. 300,- pr. gang, og betales måneden etter ved faktura.

 

BETALING AV BARNEHAGEPLASS: Plassen skal betales innen den 10. hver måned.  Ved forsinket betaling påløper renter og purregebyr.  Hvis ikke betaling har funnet sted inneværende måned, beregnes 5 % rente.

 

OPPSIGELSE AV PLASS:

Manglende betaling kan etter to purringer føre til oppsigelse av plassen.  Betalingen må være ajòur pr. 1.juli hvert år.

Plass i barnehagen kan gjensidig sies opp med to måneders skriftlig varsel – regnet fra den første i måneden etter.  Dersom plassen sies opp etter 1. april i vårhalvåret, må plassen betales ut barnehageåret (til og med juni).

10.01.23

Comments are closed.