Konsept

Drama og teater

Drama og teater er stimulerende for fantasien og barns egen rollelek, og kan være støttende i forhold til barns selvtillit og sosiale kompetanse. Å jobbe med drama og teater på ulike måter, kan også stimulere språk- og kommunikasjonsevne.

Drama og teater skal tilpasses ulike barn, modning og alderstrinn.

Barnehagens konsept passer godt inn i rammeplanens fagområde kunst, kultur og kreativitet.

Med drama og teater mener vi ulike dramatiseringer eller teateruttrykk for og med barn, bruk av figurdukker eller kompisdukker, bordteater, dukketeater, rollespill, vandreteater, stasjonslek, dans, mime og fortellerstunder.

Voksne spiller teater for/eller med barn, barn opptrer med enkle dramatiseringer for foreldregruppa eller andre.

Drama og teater blir ofte brukt som formindlingsmåte i samlinger, eller ved presentasjon av ulike temaer. Drama og teater skaper engasjement og oppmerksomme unger.

Drama copy

Comments are closed.